Texts

Antigone en de zelfmoordterrorist (2022)
Stroop (2021)
Podium Oneindig, kort verhaal (2020)
Obscuur object van verlangen: de toekomst (2016)
Inleidende beschouwingen, publicatie in ‘De Mythe van de hedendaagsheid’ (Acco 2013)
De kracht van de veronderstelling (2012)
But do we humans really want to be free (2011)
There’s power in assumption, facts are irrelevant, assume you’re right (2008)
Dat is nu eenmaal zo (2008)
Het regent en ik heb geen paraplu bij me, gepubliceerd in de Verenigde Sandbergen (2007)
Lang leve de Egoïst (2005)

Over mijn werk:
Door Jantine Kremer (2008): Ode aan Oswald