Geschreven werk

Filosofische performance
In 2021 deed ik een filosofische performance met filosoof en muzikant Jeroen Geurts. Helaas is daar geen beeldende registratie van. Ergens was dat ook wel passend, omdat we geïnspireerd waren geraakt door een geheim schrijfgenootschap waar Georges Bataille initiatiefnemer van was, Acéphale. Het logo dat André Masson voor deze groep en de vijf tijdschriften die daaruit voortkwamen maakte, was vrijwel een kopie van een klassieke tekening die Leonardo Da Vinci maakte, van ‘de mens’. In de tekening van Masson ontbrak echter het hoofd… (symbool voor de rede). Dit gegeven zou een rol gaan spelen in onze filosofische schrijfexperimenten.
De performance vond plaats op een donkere stormachtige avond in een oude loods (Backer & Rueb hal in Breda), ten tijde van corona. Rondom een een printer stonden brandende kaarsen. We gingen aan de slag met de vele stukken tekst die we in de weken voorafgaand aan de expositie hadden geschreven. De tekstjes waren heel verschillend van vorm en toon. Hier vind je een fragment dat een impressie geeft van wat er zoals uit de printer rolde. We deden de performance op uitnodiging van Bas van de Hurk en Jochem van Laarhoven binnen het project met als titel: It is part XXI of an ensemble, and this ensemble is no longer necessarily ceremonial. Op de website van Jochem kun je meer lezen over hoe Bas en Jochem op esthetische wijze samenwerkingsvormen onderzoeken op het snijvlak van beeldende kunst, theater en filosofie!

Over mijn werk: Door Jantine Kremer (2008): Ode aan Oswald